Non-stop
Kursnamn Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (1.6.-31.12.2022)
Kursdatum 01.06.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Soili Martikainen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 30.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning

Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (1.6.-31.12.2022)

01.06.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuasi osaat:

 • määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
 • hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä.

Bedömningskriterier

Opintojaksolla noudatetaan pisteperustaista arviointia. Opintojaksolla on seitsemän tehtävää ja verkkotentti, jotka kaikki on suoritettava:

 • Moduuli 1: sanaparitesti, max 10 pistettä
 • Moduuli 2: sanaparitesti, max 10 pistettä
 • Moduuli 3: Kolme monivalintatestiä, joista saa max 10 pistettä/testi; yhteensä max 30 pistettä
 • Moduuli 4: monivalintatesti, max 10 pistettä
 • Moduuli 5: monivalintatesti, max 10 pistettä
 • Verkkotentti: max 30 pistettä
 • YHTEENSÄ 100 pistettä

Kutakin tehtävää ja verkkotenttiä voit yrittää kaksi kertaa, joista parempi tulos jää voimaan. Tehtävistä ja verkkotentistä on saatava yhteensä vähintään 50 pistettä opintojakson suorittamiseksi hyväksytysti.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkokurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa 31.12.2022 asti. Oppimisalustana toimii Canvas ja kaikki viestintä kurssilla tapahtuu sen kautta. Saat kirjautumisohjeet Canvasiin viimeistään toukokuun lopussa ennen toteutuksen alkua.

Opintojakson käynnistymisen (1.6.) jälkeen ilmoittautuvat saavat ohjeet, kun ilmoittautuminen on käsitelty ja tiedot kirjattu Laurean opiskelijahallintarekisteriin.

Info

Materiaalit Canvasissa.

Suositeltava kirjallisuus