Sommaren
Kursnamn Tutkimus ja kehittämistyön perusteet
Kursdatum 06.05.2024 - 06.06.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Hannu Tuuri
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 26.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tutkimus ja kehittämistyön perusteet

06.05.2024 - 06.06.2024

Beskrivning

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa:

 • tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
 • määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
 • esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
 • selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
 • antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö:

 • tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
 • yleinen tutkimusetiikka
 • keskeisiä tutkimusmenetelmiä
 • tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
 • tutkimusprosessin ja – raportin vaiheet
 • tutkiva ja kehittävä työote

Förkunskapskrav

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty. Opiskelijan pitää suorittaa kaikki kurssin 5 tehtävää vähintäänkin tyydyttävällä tavalla.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi koostuu viidestä verkossa itsenäisesti tehtävästä tehtäväpaketista, jotka opiskelijan on opintojaksolla kaikki suoritettava hyväksytysti. Jokaisen tehtävän tekemiseen on aikaa viikko, jonka jälkeen avataan aina uusi tehtäväpaketti. Tehtävät voi jokainen tehdä sitten viikon aikana itselleen sopivampana hetkenä perehtyen aina ensin tehtävään liittyvään materiaaliin.

Info

Tietokone ja internetyhteys

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 11.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 11.3.2024 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 11th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).