Sommaren
Kursnamn Työelämän kehittämismenetelmät
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Marika Tuomela-Pyykkönen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Työelämän kehittämismenetelmät

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija osaa arvioida ja tuottaa tietoa työelämän kehittämismenetelmistä eri alojen näkökulmat huomioiden. Opiskelija osaa analysoida kehittämistyön eri menetelmiä ja niiden soveltuvuutta työelämän kehittämiseen. Hän osaa perustella kehittämismenetelmiensä valintoja erilaisissa työelämän tutkimuksen ja kehittämisen yhteyksissä myös kansainvälisiä aineistoja hyödyntäen. Hän osaa verrata ja hyödyntää työelämän kehittämisen erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti monialaisen kehittämisverkoston luomisessa sekä suunnitella erilaisia kestävän kehityksen tavoitteet huomioivia työelämän kehittämisprojekteja. Opiskelija osaa soveltaa alansa käsitteellistä tietoa ja osaamista työelämän kehittämisongelmien ratkaisussa. Opiskelija kykenee viestimään kehittämistehtävien suunnitelmista eri sidosryhmille.

Opintojaksolla painottuvat kompetenssit: oppimaan oppiminen, eettisyys, ennakoiva kehittäminen, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, työelämässä toimiminen.

 

Sisältö:

Kehittämistyön prosessi

Keskeisimmät työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmätlaadulliset ja määrälliset aineistonkeruu ja analyysimentelmät

Tutkimusetiikka

Työelämän kehittämistyöhön liittyvä viestintä

 

 

Bedömningskriterier

H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso avautuu opiskelijoille Moodle oppimisympäristössä 1.6.2023 ja sulkeutuu 31.8.2023.

Info

Opiskelu tapahtuu itsenäisenä opiskeluna. Opintojaksoon kuuluu aiheeseen perehdyttäviä verkkoluentoja sekä yksilötehtäviä. Oppimistehtävät ohjaavat opiskelijaa tarkastelemaan työelämän kehittämistä ja tutkimista sekä aikaisemman tiedon valossa että käytännön näkökulmasta. Opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja tehtävien palautus tapahtuvat Moodle-oppimisympäristössä.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi