Våren
Kursnamn Työergonomia
Kursdatum 16.01.2023 - 28.04.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Laura Hilden
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 09.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Työergonomia

16.01.2023 - 28.04.2023

Beskrivning

Opintojaksolla tarkastellaan fyysiseen ergonomiaan liittyviä tekijöitä työssä, työympäristössä ja –olosuhteissa. Opintojaksolla pyritään antamaan valmiuksia tarkastella oman työskentelyn ja työympäristön kuormitustekijöitä sekä tekemään kuormittavuutta vähentäviä muutoksia.    Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat:   1. Ergonomia    2. Työkuormitus    3. Työkyvyn ylläpito  

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä ergonomiasta, työkuormituksesta ja työkyvyn ylläpidosta. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aiheen kirjallisuuteen sekä muuhun oheismateriaaliin. Opiskelija toteuttaa oman työergonomiansa kartoituksen sekä suunnitelman oman työkykynsä ylläpitoon. Tehtävät raportoidaan Moodlessa.  

 

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.