Sommaren
Kursnamn Työhyvinvointi ja ergonomia
Kursdatum 01.06.2023 - 06.08.2023
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Anne Rautio
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Työhyvinvointi ja ergonomia

01.06.2023 - 06.08.2023

Beskrivning

Opintojaksolla perehdytään työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi tarkastellaan fyysiseen ergonomiaan liittyviä tekijöitä työssä, työympäristössä ja –olosuhteissa. Opintojaksolla pyritään antamaan valmiuksia tarkastella oman työskentelyn ja työympäristön kuormitustekijöitä sekä tekemään kuormittavuutta vähentäviä muutoksia.

  1. Työhyvinvointi ja ergonomia
  2. Työkuormitus
  3. Työkyvyn ylläpito

Tavoitteet

  • Tiedät mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan ja millaisista tekijöistä se koostuu.
  • Tiedät mitä ergonomialla tarkoitetaan ja millaisista tekijöistä se koostuu.
  • Ymmärrät millaiset tekijät työssä ja työympäristössä aiheuttavat fyysistä kuormitusta.
  • Osaat arvioida oman työskentelyn ja työympäristön aiheuttamaa fyysistä kuormittavuutta.
  • Osaat tehdä tarvittavia muutoksia haitallisen työkuormituksen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi oman työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Bedömningskriterier

Hyl-K5

Arbetsformer och schemaläggning

Virtuaaliopetus, itsenäinen opiskelu

Info

Tietokone ja verkkoyhteys (firefox, chrome)

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi