Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Työlainsäädäntö
Kursdatum 08.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Eerika Kiuru
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Työlainsäädäntö

08.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta ja työsuhteen elinkaaren vaiheita työlainsäädännön näkökulmasta. Hän saa kokonaiskuvan työmarkkinoiden rakenteista ja toimijoista sekä niiden välisistä suhteista. Opiskelija oppii arvioimaan työlainsäädännön säädösten vaikutuksia käytännön tilanteisiin työnantajan, työntekijän ja esimiehen työtehtävissä.

 

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5.

Arvioininin kohteena on opiskelijan muodostama käsitys keskeisestä työlainsäädännöstä ja sen soveltamisesta työpaikoilla. Arvioinnin perusteena toimivat palautetut tehtävät.

Arvioinnissa painotetaan

 • Hankitun tiedon merkittävyyttä, luotettavuutta ja monipuolisuutta liittyen eri teemoihin.
 • Tiedon analysointia (tiedon vertailua, useita näkökulmia, yhteenvetoja, merkitysten avaamista)
 • Tiedon soveltamista ja esimerkein avaamista.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Työlainsäädännön opiskelu tapahtuu verkkototeutuksena ja se perustuu käänteisen oppimisen malliin, jossa opiskelijat itse keräävät, muokkaavat, analysoivat ja esittävät työlainsäädäntöön liittyvää tietoa. Opiskelussa hyödynnetään Moodle-oppimisalustaa, josta löytyvät mm. opintojakson tavoitteet, ohjeet ja materiaalit.

Työlainsäädännön opintojaksolla opiskelija kokoaa työsuhteen elinkaareen (työsuhteen alku, työsuhteen aikainen sääntely ja työsuhteen päättäminen) perustuvan analyysiraportin työlainsäädännön keskeisistä sisällöistä. Opintojakso sisältää kuusi työlaindäädäntöön liittyvää keskeistä teemaa, joista jokaisesta tehdään oma raportti. Opiskelumateriaali ilmoitetaan Moodlessa. Opiskelumateriaaleissa suositaan verkkoaineistoja, jotka ovat saatavilla HAMK Finnan kautta tai avoimesti verkossa, esim. E-kirjat, e-artikkelit sekä Edilex/Finlex.

Info

Toteutuksessa hyödynnetään Moodle-verkkoalustaa.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

 

Anmälningsinformation

 

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Myös opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan HAMKin käyttäjätunnus