Hösten
Kursnamn Työoikeus
Kursdatum 23.10.2023 - 28.11.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Anitta Kurki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 08.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Työoikeus

23.10.2023 - 28.11.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset
  • Osaa soveltaa säännöksiä käytännön tilanteisiin

Sisältö

  • Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
  • Työntekijän ja työnantajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Työelämän tietosuoja
  • Työturvallisuus

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Opintojakso alkaa 23.10.2023 ja päättyy 28.11.2023.

Opintojaksolla on kolme tehtäväosiota, joihin liittyvien tehtävien sitovat palautuspäivät ovat:

  • osio 1 = 2.11.2023
  • osio 2 = 15.11.2023
  • osio 3 = 28.11.2023

Info

Oppimateriaali:

1) Hyttinen, M., Korte, A. 2022. Työoikeuden perusteet – Oppikirja. ISBN: 9789528009566

2) Moodlessa julkaistu aineisto

Oppikirja on oppimistehtävien laatimisessa välttämätön eikä tehtäviä voi laatia ilman kirjaa

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.