Hösten
Kursnamn Työoikeus
Kursdatum 23.10.2023 - 28.11.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Anitta Kurki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 15.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Työoikeus

23.10.2023 - 28.11.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tietää työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset
 • ymmärtää säännösten liitynnät käytännön tilanteisiin
 • osaa hankkia ja käyttää oikeudellista tietoa erilaisista oikeuslähteistä

Sisältö

 • Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
 • Työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Työelämän tietosuoja
 • Yhteistoiminta yrityksissä

Bedömningskriterier

Opintojakson arviointiperusteet ilmoitetaan Moodlessa ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Opintojaksolla on kolme tehtäväosiota, joihin liittyvien tehtävien sitovat palautuspäivät ovat:

 • osio 1 = 2.11.2023
 • osio 2 = 15.11.2023
 • osio 3 = 28.11.2023

Info

Oppimateriaali:

1) Hyttinen, M., Korte, A. 2022. Työoikeuden perusteet – Oppikirja. ISBN: 9789528009566

2) Moodlessa julkaistu aineisto.

Oppikirja on oppimistehtävien laatimisessa välttämätön eikä tehtäviä voi laatia ilman kirjaa.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.