Våren
Kursnamn Työterveys ja -turvallisuus (AMK)
Kursdatum 09.01.2023 - 21.05.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Leena Lerssi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.03.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Työterveys ja -turvallisuus (AMK)

09.01.2023 - 21.05.2023

Beskrivning

Tavoite:

Opiskelija

  • tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä
  • ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa arvioida ja kehittää niitä

Kurssilla kartoitetaan terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja tehdään suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö:

Vaihe 1: tutustuminen materiaaliin ja verkossa tehtävä tentti.

Vaihe 2: opiskelija kartoittaa työpaikan keskeisiä turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä työpaikaltaan ja raportoi ne lyhyesti. Kartoitetulta työpaikalta valitaan kolme kehitettävää kohtaa, jotka parantavat työhyvinvointia. Näistä tehdään työhyvinvointisuunnitelma.

Förkunskapskrav

Kurssi soveltuu kaikille AMK-koulutusaloille. Opintojen suoritukseen tarvitaan työpaikka, josta kartoitus ja havainnot tehdään (myös harjoittelupaikka soveltuu). Näistä tehdään lyhyt raportti ja työhyvinvointisuunnitelma.

Myös työpaikka hyötyy tehtävästä päivitettyjen vaarojen arvioinnin ja työhyvinvointisuunnitelman muodossa, joita voidaan hyödyntää työpaikalla.

Bedömningskriterier

Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Nonstop-toteutus oman aikataulun mukaan, ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2023 mennessä.

 

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.