Våren | Fullbokad
Kursnamn Työterveys ja -turvallisuus (YAMK)
Kursdatum 09.01.2023 - 21.05.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Leena Lerssi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.03.2023
Anmälningsinformation

Työterveys ja -turvallisuus (YAMK)

09.01.2023 - 21.05.2023

Beskrivning

Tavoite:

Opiskelija

  • tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä ja osaa yhdistää ne omaan tulevaan työhönsä esimiehenä tai työntekijänä
  • ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa ottaa vastuuta sen kehittämisestä sekä kykenee arvioimaan kehittämistoimintaa

Kurssilla kartoitetaan terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja tehdään suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö:

Vaihe 1: tutustuminen materiaaliin ja verkossa tehtävä tentti.

Vaihe 2: opiskelija kartoittaa työpaikan keskeisiä turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja raportoi ne lyhyesti. Kartoitetulta työpaikalta valitaan kirjallisuudella ja / tai tutkimuksilla perustellen kolme kehitettävää kohtaa, jotka parantavat työhyvinvointia. Näistä tehdään työhyvinvointisuunnitelma, jonka arvioinnin suunnittelussa käytetään arviointikirjallisuutta hyödyksi.

Förkunskapskrav

Kurssi soveltuu kaikille YAMK-koulutusaloille. Opintojen suorittamiseen tarvitaan työpaikka, josta kartoitus ja havainnot tehdään. Näistä tehdään lyhyt raportti ja työhyvinvointisuunnitelma.

Myös työpaikka hyötyy tehtävästä päivitettyjen vaarojen arvioinnin ja työhyvinvointisuunnitelman muodossa, joita voidaan hyödyntää työpaikalla.

Bedömningskriterier

Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Nonstop-toteutus oman aikataulun mukaan, ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2023 mennessä.

 

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.