Sommaren
Kursnamn Työturvallisuus
Kursdatum 22.05.2023 - 25.08.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Riikka Korhonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 05.05.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Työturvallisuus

22.05.2023 - 25.08.2023

Beskrivning

Tavoite

Opiskelija:

  • ymmärtää työturvallisuuden tärkeyden tuotannollisessa yritystoiminnassa
  • tunnistaa työturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa huomioida ne omassa toiminnassaan
  • osaa työsuojeluun liittyvät toimintamallit ja tuntee alan keskeisen lainsäädännön

Sisältö

  • työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkitys
  • työsuojelu tuotannollisessa yritystoiminnassa
  • työsuojelun toimintamallit ja keskeinen lainsäädäntö

Opintojaksolla käsitellään työturvallisuutta teollisuuden näkökulmasta.

Bedömningskriterier

Numeraalinen arviointi 0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäisesti suoritettava opintojakso, Moodlessa aineistoon perehtyminen + tehtävien suorittaminen

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.