Hösten
Kursnamn Työyhteisötaitojen johtaminen
Kursdatum 01.09.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.08.2022 - 17.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Työyhteisötaitojen johtaminen

01.09.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Osaat arvioida ja perustella työyhteisötaitojen merkitystä sekä toimivan työyhteisön että tuloksellisuuden näkökulmasta
 • Osaat edistää rakentavaa suhtautumista työyhteisön asioihin, ilmapiiriin ja sujuvaan yhteistyöhön.
 • Osaat tunnistaa, kuvailla ja arvioida millainen olet johdettavana ja työkaverina
 • Osaat määritellä työyhteisön jäsenten vastuu- ja valtakysymykset

Sisältö:

 • Mitä ovat työyhteisötaidot?
 • Miten työyhteisötaidot vaikuttavat yrityksen tuloksellisuuteen? ??
 • Kuinka työyhteisötaitoja johdetaan ja kehitetään?
 • Miten sinua tulisi johtaa – millainen olet johdettavana?
 • Mitä odotat yhteistyöltä – millainen olet työkaverina?
 • Miten tulos syntyy – yksin vai yhdessä?
 • Millaista vuorovaikutusvaltaa työyhteisön jäsenellä on ja miten sitä voi käyttää viisaasti?

Förkunskapskrav

Huomioithan, että opintojen taso on YAMK

Bedömningskriterier

 • Opiskelija osaa arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
 • Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko: 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson taso on YAMK.

Opintojaksolla on kolme tehtävää. Ei tenttiä. Verkkototeutus.

Opintojakson voi tarvittaessa suorittaa nopeutetussa aikataulussa.

Opintojakson oppimistehtävät liittyvät opiskelijoiden omaan organisaatioon ja työyhteisötoimintaan.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Info

Opiskelumateriaali:

Learnin alustalla oleva materiaali ja luennot.

Anmälningsinformation

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.