Hösten
Kursnamn Typografia
Kursdatum 25.10.2022 - 14.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Juha-Pekka Leppänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.10.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Typografia

25.10.2022 - 14.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Hallitsee typografian sanastoa ja typografian peruskäsitteet
  • Tuntee typografian historiaa ja osaa hyödyntää sitä suunnittelussa
  • Pystyy soveltamaan typografisia kontrasteja omassa graafisessa suunnittelussa
  • Tuntee taittotypografian käsitteitä ja sääntöjä ja pystyy soveltamaan niitä suunnittelussa

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään

  • Typografian historiaan
  • Typografian käyttöön eri medioissa
  • typografian tekniikkaan
  • Taittotypografiaan
  • Ja erityisesti painotutaan typografian visuaaliseen hyödyntämiseen graafisen tuotteen ulkoasussa

Förkunskapskrav

Perustaidot graafisen alan suunnitteluohjelman käyttämiseen.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa typografiaan liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Info

Huom. Opiskelijalta tulee löytyä jokin graafisen alan suunnitteluohjelma, jota hän voi käyttää tehtävien suorittamisessa ja lisäksi perustaidot kyseisen ohjelman käyttämiseen.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.