Våren
Kursnamn Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina
Kursdatum 01.02.2023 - 30.04.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Naturbruk och miljö HUB, Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Partanen-Kivinen Eija
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 11.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina

01.02.2023 - 30.04.2023

Beskrivning

Tavoite

Opiskelija tietää, mitä tarkoittaa uniterveys ja osaa tunnistaa siihen liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset uniterveyteen. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön liikunnan ja ravitsemuksen keinoja hyvän uniterveyden edistämisessä. Opiskelija osaa hyödyntää aiheeseen liittyviä liikunta- ja ravitsemustutkimuksia, -suosituksia ja materiaaleja omassa työssään sekä ryhmä kuin yksilötasolla.

Keskeinen sisältö

  • Perustieto unesta ja uniterveydestä
  • Hyvää unta edistävät liikuntatottumukset ja ruokavalinnat
  • Rentoutumisen merkitys hyvään uneen
  • Opiskelijan omien liikunta- ja ruokavaliovalintojen tarkastelu ja pohtiminen uniterveyden näkökulmasta soveltavien tehtävien avulla

Förkunskapskrav

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 sekä Liikkumisen suositukset

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Verkkotehtävien tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytysti ja niiden palauttaminen Moodleen annetussa aikataulussa.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat:

  • Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi
  • Itsenäinen opiskelu ja verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, annetussa aikataulussa

Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.