Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Urheilijan urasuunnittelu
Kursdatum 29.08.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Juuso Hassi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.10.2022 - 31.05.2023
Kursförverkligande

Urheilijan urasuunnittelu

29.08.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Opiskelija pystyy laatimaan itselleen taloudellisesti kannattavan ja mahdollisen urasuunnitelman ja osaa asettaa realistiset tavoitteet myös korkeakoulu-uralleen. Hän osaa arvioida ja analysoida kriittiset menestystekijät urakehitykselleen.

Sisältö: Oman osaamisen tuotteistaminen Henkilökohtaisen työnhakusuunnitelman ja portfolion laatiminen.

Förkunskapskrav

Opinnot suunnattu tavoitteellisesti urheileville.

Arbetsformer och schemaläggning

Non-stop-verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjaus, ohjauskeskustelu. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaisesti.

Mer information

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos ”Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali.