Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Urheilijan yhteistyösuhteet
Kursdatum 29.08.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Juuso Hassi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.10.2022 - 31.05.2023
Kursförverkligande

Urheilijan yhteistyösuhteet

29.08.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Opiskelija oppii tunnistamaan oman urheilu-uransa taloudellisia mahdollisuuksia ja hän ymmärtää urheiluliiketoiminnan perusteet oman urakehityksensä näkökulmasta. Opiskelija hallitsee henkilökohtaisen markkinointisuunnitelman laatimiseen vaadittavat perusteet ja ymmärtää yhteistyökumppaneiden merkityksen ja odotukset.

Opinnoissa tutustutaan managerin ja sponsoreiden välisiin sopimuksiin, sekä perehdytään niiden tuottamaan lisäarvoon, osapuolten välisiin odotuksiin ja tehtäviin. Lisäksi käydään läpi urheilijan liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin urheilijan oman yhtiön muodossa sekä urheilijan verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Förkunskapskrav

Opinnot on suunnattu tavoitteellisesti urheileville.

Arbetsformer och schemaläggning

Non-stop verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjaus. Opiskelija voi suorittaa opinnot opintojakson toteutusajan puitteissa oman aikataulunsa mukaisesti.

Mer information

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos ”Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali