Non-stop
Kursnamn Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta
Kursdatum 16.01.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta

16.01.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Tunnet uuden perustettavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Ymmärrät eri rahoitusmuotojen hakumenettelyt ja rahoituksen saannin ehdot. Osaat hyödyntää yrityksen eri riskilajien suojaamiskeinoja Sisältö: Mitä eri rahoitusmuotoja on tarjolla uuden yrityksen perustajille? Miten perustettavan yrityksen rahoituslaskelma tehdään? Miten arvoidaan eri rahoitusmuotojen ehtoja? Miten yrityksen riskianalyysi tehdään? Mitkä ovat riskien hallinnan keinot?

Förkunskapskrav

Suositellaan: Yrityksen perustaminen ja markkinointi

Bedömningskriterier

Opiskelija osaa -käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä. -etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä. -hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia. -toimia sidosryhmien kanssa. -käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita. -toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti. -perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

– Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen, Edita, luku 20 – Sekki & Niemi: Menesty yrittäjänä, Talentum Pro, luku 30 – Learnissa oleva materiaali

Opintojakso tulee suorittaa 2 kuukauden kuluessa siitä, kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Info

16.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 16.1.2023.  Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen iloittautumispäivä on 28.5.2023.