Non-stop
Kursnamn Uudet teknologiat terveysalalla (nonstop-aloitus)
Kursdatum 24.08.2021 - 21.03.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 19.12.2021
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Uudet teknologiat terveysalalla (nonstop-aloitus)

24.08.2021 - 21.03.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on tarjota tietoa kehittyvän terveysteknologian ratkaisuiden ja niihin liittyvien palveluiden, esimerkiksi tekoälyn, virtuaalitodellisuuden ja robotiikan hyödyntämisestä potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa sekä oman terveystiedon keräämisessä. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää, miten teknologiaa voidaan hyödyntää asiakaslähtöisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Sisältö:

  • terveysalan teknologian innovaatiot ja lainsäädäntö yleisesti tekoäly
  • fyysisen kunnon ylläpito, seuranta ja kuntoutus
  • henkilökohtainen terveydentilan mittaaminen, seuranta ja sähköiset palvelut
  • terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät mobiilisovellukset
  • virtuaalitodellisuus
  • yksilön turvallisuuteen liittyvät teknologiat ja palvelut
  • apuvälineet ja robotit
  • hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät pelisovellukset
  • terveydenhuollon tietojärjestelmät

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko:

Hyväksytty-Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Mer information

Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Ennen koulutuksen alkua saat sähköpostiiisi kutsuviestin, jossa on ohjeet opintojen aloittamiseksi.

Anmälningsinformation

Tätä kautta koulutukseen voivat ilmoittautua vain TEHY:n jäsenet.

Muut kuin TEHY:n jäsenet pääsevät ilmoittautumaan vastaavaan koulutukseen Xamkin avoimen AMK:n koulutuskalenterin kautta. Jos ilmoittaudut koulutuskalenterin kautta, maksat itse koulutusmaksun, vaikka olet yhteistyöammattiliiton jäsen.