Hösten
Kursnamn Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi
Kursdatum 01.09.2021 - 31.05.2022
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Suuronen Niina
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 31.05.2022
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning

Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi

01.09.2021 - 31.05.2022

Beskrivning

Onko työsi sujuvaa ja eteneekö se aikataulussa? Pystytkö keskittymään olennaiseen vai sisältääkö työsi turhaa tekemistä, aikavarkaita ja esteitä? Ratkaisu on jo tuhansissa organisaatioissa tuloksekkaaksi havaittu ajattelutapa, jonka avulla kehität omaa tai tiimisi työtä sujuvammaksi ja järkevämmäksi.

Lean on ajattelu- ja johtamistapa, joka parantaa yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Lean tehostaa toimintatapoja ja parantaa tuloksia, kun laatu ja asiakastyytyväisyys lisääntyvät. Tällä opintojaksolla tutustut lean-ajattelun perusteisiin ja tärkeimpiin lean-työkaluihin ja -menetelmiin ja opit soveltamaan niitä oman työsi johtamisessa ja kehittämisessä.

Opintojakso on osa 15 opintopisteen Uudistuva työ -opintoja. Opinnoista saa digitaalisen osaamismerkin.

Sisältökokonaisuudet

  • Lean-ajattelun perusteet
  • Jatkuvan virtauksen luominen työhön
  • Keskeiset lean-työkalut ja –menetelmät
  • Lean oman työn suunnittelussa ja johtamisessa

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 1.9.2021 – 31.5.2021. Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti.

Osallistuja perehtyy itsenäisesti materiaaleihin. Hän osallistuu omaa työtä koskeviin verkkokeskusteluihin ja tekee aihepiiriä koskevia verkkotehtäviä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään nettiyhteys ja tietokone.

Info

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään nettiyhteys ja tietokone.