Hösten
Kursnamn Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö
Kursdatum 30.08.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Seppo Kainulainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 20.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö

30.08.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tietää uusiutuvien energioiden merkityksen osana energiatuotantoa ja ilmastonmuutoksen hallintaa
 • tietää kansalliset ja kansainväliset ohjauskeinot uusiutuvan energian tuotannossa
 • tietää erilaiset uusiutuvat energialähteet sekä niiden käytön
 • ymmärtää kiinteistön lämmitystehoon ja energiatarpeeseen vaikuttavat tekijät
 • tuntee pienkiinteistöjen lämmitysjärjestelmäratkaisut

Sisältö

 • Energian tuotanto ja käyttö Suomessa
 • Energia-alan toimintaympäristö
 • Energian tuotannon ja käytön ohjausmekanismit
 • Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttökohteet (mm. bioenergia, aurinkoenergia, tuulivoima)
 • Kiinteistön lämmitystehon ja energiatarpeen selvitys
 • Kiinteistöjen lämmitysratkaisut ja energiatehokkuus

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson voi toteuttaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti, varsinaista aloitus- tai lopetuspäivää ei ole. Suositeltavaa on, että opintojakso on suoritettuna viimeistään neljän kuukauden kuluttua opintojakson aloittamisesta.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.