Hösten
Kursnamn Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena
Kursdatum 30.08.2022 - 01.11.2022
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Milla Ylitalo
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 28.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning

Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena

30.08.2022 - 01.11.2022

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • tarkastella kansallisen päihdetyön palvelujärjestelmän toimijaverkostoa sekä päihdetyön lakeja ja suosituksia suhteessa päihteidenkäytön globaaleihin haasteisiin
 • puuttua riippuvuuden aiheuttamiin haasteisiin ja soveltaa lääkinnällisiä sekä psykososiaalisia menetelmiä niiden vähentämiseksi
 • valita, toteuttaa ja arvioida päihdetyön näyttöön perustuvia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä asiakkaan ja läheisten auttamiseksi
 • ymmärtää eri ikäisten tai erityisryhmiin kuuluvien päihteidenkäyttäjien hoidon erityispiirteitä ja valita niiden perusteella sopivia hoitointerventioita
 • reflektoida omaa ammatillista kasvuaan, toimia aktiivisesti monialaisessa verkostossa sekä edistää päihdetyön kehittämistä asiakaslähtöisesti

Arbetsformer och schemaläggning

 • 30.08.2022 17.00 – 19.00 Aloitus verkossa
 • 01.11.2022 17.00 – 19.00 Päätös verkossa

HUOM. Opintojaksolle osallistuminen vahvistetaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Sisältö ja sen jaksotus

 • Teema 1: Orientaatio
 • Teema 2: Palvelujärjestelmä
 • Teema 3: Päihdeongelma ja riippuvuus
 • Teema 4: Näyttöön perustuvat menetelmät päihdetyössä
 • Teema 5: Erityisryhmien tarpeet päihdetyössä
 • Teema 6: Minä päihdetyöntekijänä
 • Aikaan ja paikkaan sitomaton työskentely: opiskelija voi edetä ja tehdä tehtäviä omaan tahtiin (aloitus- ja lopetuskertoja lukuunottamatta)

Info

Aikaan ja paikkaan sitomaton työskentely (aloitus- ja lopetuskertoja lukuunottamatta)

Mer information

HUOM. Opintojaksolle osallistuminen vahvistetaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla 30.8.2022.