Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Välineitä väkivaltaa kohdanneiden kohtaamiseen sekä organisaation väkivaltaosaamisen kehittäminen 5 op, nonstop
Kursdatum 15.05.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Satu Vaininen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 15.11.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Välineitä väkivaltaa kohdanneiden kohtaamiseen sekä organisaation väkivaltaosaamisen kehittäminen 5 op, nonstop

15.05.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet

Väkivallan tiedostaminen ja ymmärtäminen moniulotteisesti vuorovaikutuksellisena, yhteiskunnallisena kulttuurisena ja rakenteellisena ilmiönä. Väkivallan psyykkisten ja sosiaalisten vaikutusten ymmärtäminen, jäsentäminen ja analysoiminen sekä suhteuttaminen omaan ammatilliseen työhön ja oman työn organisaatioon. Ammattilaisten toimintakäytäntöjen ja kulttuuristen merkityksen ymmärtäminen väkivaltaa mahdollistavina ja uusintavina rakenteina. Väkivaltayöhön liittyvä lainsäädäntö- ja palvelujärjestelmäosaaminen sekä sen jäsentäminen jatkuvasti kehittyvänä käytäntönä.

Väkivaltatyöhön liittyvä kohtaamis- ja ohjausosaaminen ja sen ammatillinen kehittäminen yksilön ja organisaation osaamisena. Väkivaltaan liittyvän trauman tunnistaminen sekä traumaa kunnioittava lähestyminen työntekijän ohjausosaamisen voimavarana ja uudelleentraumatisoitumisen ehkäisijänä. Kehotietoisuuden, kehollisuuden, liikkeen ja toiminnallisuuden hyödyntäminen väkivaltatyön vuorovaikutuksellisen ohjaustyön välineenä traumatyön viitekehyksessä.

 

Sisältö

Väkivalta moninaisena vuorovaikutuksellisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Väkivaltatyön vuorovaikutusosaamisen teoreettiset lähtökohdat. Trauman käsite, trauman vaikutukset psyykkiseen ja sosiaaliseen selviytymiseen. Traumateorian soveltava hyödyntäminen vuorovaikutuksellisen ohjauksen ja kohtaamisen välineenä väkivaltaa kohdanneiden kohtaamisessa. Kehotietoisuus, liike ja kehollisuus ammatillisen vuorovaikutus- ja ohjausosaamisen välineenä väkivaltaa kohdanneen kohtaamisessa, auttamisessa ja ohjaamisessa. Ohjaus- ja vuorovaikutustyöhön liittyvä lainsäädäntö ja palvelujärjestelmän kokonaisuus sekä koulutuskäytännöt Suomessa. Väkivallan kohtaamisosaamisen ja väkivaltatyöhön liittyvän tiedon hyödyntäminen organisaation kohtaamisosaamisen kehittämisessä.

 

Förkunskapskrav

Opintojaksolle voivat osallistua mastertason tutkintoa suorittavat.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 15.5 – 31.12.2023.

Opintojakso moodlessa osioina, jotka suoritetaan opiskelijan omassa aikataulussa, mutta tietyssä järjestyksessä.

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.