Våren
Kursnamn Valmentava työote
Kursdatum 16.01.2023 - 30.04.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Humanistisk och pedagogisk HUB
Lärare Juha Niiranen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 22.12.2022
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Valmentava työote

16.01.2023 - 30.04.2023

Beskrivning

Opiskelija saa omakohtaisia kokemuksia yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintojakso sopii osin työelämässä, yhteistyöprojektissa tai soveltuvassa TKI-hankkeessa suoritettavaksi.

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
  • tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoite- ja tarvelähtöisesti
  • osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
  • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen alansa toimintaympäristössä
  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Ohjaus-ja dialogisuustehtävät arvioidaan suoritettu-täydennettävä, opintojakson kokoava käsitetehtävä arvioidaan 1-5. Opintojakson suoritukset arvioidaan kahden viikon kuluessa palautuksesta.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Webinaarit tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin. Opintojaksoon sisältyy harjoituksena ohjaus- ja valmennustehtävä. Opintojakso on suoritettava toteutusaikana.

Valmentava työote muodostuu 1 op verkkovalmennuksesta, 1 op itsenäisestä ohjaustehtävästä, 1 op dialogisuus -harjoitteesta sekä 2 op ryhmässä tehtävästä lukupiiriharjoitteesta.

Webinaarien aikataulut:

  • 24.01.2023 12.30 – 15.00
  • 16.02.2023 12.30 – 15.00

Info

Opiskelijapalautetta:

”Hyvä yleiskuva tärkeään aiheeseen! Erityisen monipuoliset lähdemateriaalit loppuesseeseen, jotta sai varmasti valita itselleen kiinnostavan teeman ja näkökulman.”

”Mahdollisuus valita itse listalta päätösesseen aineisto. Monipuoliset materiaalit. – – ”

“Laajasti sovellettavissa oleva kokonaisuus valmennus-ja ohjaustoiminnan perusteista”

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.