Våren
Kursnamn Valmiuksia vahvistava opintojakso: Viestintä ja kielet
Kursdatum 01.02.2023 - 30.04.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Outi Pyrhönen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 15.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Valmiuksia vahvistava opintojakso: Viestintä ja kielet

01.02.2023 - 30.04.2023

Beskrivning

Tavoitteet
 •  Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi viestinnän osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
 • Rohkaistut käyttämään ja vahvistamaan tieteellisen suomen kielen osaamistasi.
 • Osaat tunnistaa ja lukea tieteellistä tekstiä suomeksi.
 • Osaat tuottaa asiatekstiä suomen kielellä.
 • Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi kielten (ruotsi ja englanti) osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta
 • Rohkaistut käyttämään englannin ja ruotsin kieltä erilaisissa tilanteissa
 • Osaat tunnistaa ruotsin kielen rakenteita
 • Olet harjaantunut ruotsin ja englannin kielen kuullunymmärtämisessä
 • Osaat lukea ruotsin- ja englanninkielistä tekstiä
 • Olet lisännyt sanavarastoasi sekä ruotsin, että englannin kielellä

Sisältö

 • Suomen kielen rakenteiden kertaus, tieteellisen tekstin lukutaidot ja asiatekstin tuottamisen taidot
 • Ruotsin kieliopin kertaus, luetun ja kuullun ymmärtämisen tehtävät, kirjallinen ja suullinen tekstin tuottaminen
 • Englannin kielen sanaston laajentaminen, lukemisen ja kirjoittamisen taidot

Förkunskapskrav

Soveltuu parhaiten erilaisiin terveyden ja kuntoutuksen tehtäviin / tutkintoihin, kuten fysioterapia, osteopatia, jalkaterapia, bioanalyytikko jne.

 

 

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan: hyväksytty – täydennettävä

Kokonaisuuden suorittamiseksi sinulta edellytetään: Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävän suorittamista Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus

Opintojaksosuoritukset arvioidaan opintojakson päätyttyä.

Oppimista tukeva arviointi opintojakson aikana Saat arvion osaamisen tasosta palautetun tehtävän perusteella. Arviointi annetaan jokaisesta osasta erikseen (Osat Viestintä 2op, Ruotsi 1.5op, Englanti 1.5op). Arvio annetaan asteikolla täydennettävä – 1 – 2 – 3.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, MOODLE-alustalla. Yhteinen aloitustapaaminen verkossa torstaina 2.2.2023 klo 15-16. Aloitustapaamisen ZOOM-linkki toimitetaan osallistujille opintojakson alkaessa. Suurin osa tehtävistä on itsenäisesti tehtäviä ja / tai opettajalle arvioitavaksi palautettavia. Opintojaksolla on vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa chat-alustalla ja yksi vertaisarvioitava tehtävä.

Tehtävät verkossa: Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävä Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus

Info

Opintojakso koostuu kolmesta oppisisällöstä:

Viestintä 2 op Englanti 1,5 op Ruotsi 1,5 op

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on palautettu, ja arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Opintojakso suoritetaan aikavälillä 3.10.2022-30.11.2022 Moodlessa. Opinnot voi suorittaa pääosin oman aikataulun mukaan. Aikataulutetut tehtävät: Aloitustapaaminen 5.10. klo 8-8.45. Palautteenantotehtävän suorittaminen on mahdollista opintojakson viimeisen viikon aikana.