Våren
Kursnamn Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus
Kursdatum 05.02.2024 - 10.03.2024
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Hanna Lamberg
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.11.2023 - 15.01.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus

05.02.2024 - 10.03.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee vammaistyön teoreettiset lähtökohdat
  • osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien vammaistyössä
  • osaa eritellä vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuutta ja vammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä.

Sisältö:

  • vammaistyön teoreettiset lähtökohdat
  • kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
  • vammaisuuden moninaisuus ja vammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset

Förkunskapskrav

Edellyttää vammaistyön peruskäsitteiden ja toimintaympäristöjen tuntemusta.

Bedömningskriterier

0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson alussa oleva orientaatio on pakollinen osallistujille. Opintojakso suoritetaan prosessina, johon sisältyy aikaan sidottua verkko-opetusta ja -ohjausta sekä vaiheittain etenevä oppimistehtävä, joka puretaan työpajatyöskentelynä. Työpajapäiviin osallistuminen on pakollista. Oppimistehtävässä analysoidaan elämänhistorialliseen haastatteluaineistoon perustuen vammaisen henkilön kokemuksia opintojakson tavoitteiden näkökulmasta. Oppimistehtävä toteutetaan yhteistyössä työelämätahon kanssa kun mahdollista.

Löydät verkko-opetuksen aikataulut 18.12.2023 alkaen lukkarikoneesta.

 

 

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin Diakin omien järjestelmien ja aikataulujen mukaisesti.