Våren
Kursnamn Vapaaehtoiskoordinaattorin työkalupakki
Kursdatum 15.01.2024 - 03.03.2024
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Kultur HUB
Lärare Juha Iso-Aho
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2023 - 15.12.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Vapaaehtoiskoordinaattorin työkalupakki

15.01.2024 - 03.03.2024

Beskrivning

Vapaaehtoiskoordinaattorin työkalupakki -opintojakso (linkki Humakin verkkokauppaan) on osa 2/3 Vapaaehtoistoiminnan johtamisen osaamiskokonaisuudesta. Teemoina ovat vapaaehtoiskoordinaattorin keskeiset tehtävät, kuten rekrytointi ja perehdyttäminen sekä niissä tarvittavat käytännön työkalut. Kuinka vapaaehtoistehtäviä paketoidaan ja kuinka löydetään innostavimmat tehtävät jokaiselle kiinnostuneelle?

Tutustumme myös työnohjauksen menetelmiin vapaaehtoistoiminnassa. Opintojaksolla toteutetaan käytännön rekrytointikokeilu omassa tai muussa vapaaehtoisorganisaatiossa. Asiantuntijaluennot ja tekemällä oppiminen sekä vertaispalaute tuottavat sisältökokonaisuuden, jota voi suoraan hyödyntää vapaaehtoisten johtajana toimiessa.

Sisältö

 • Rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmät
 • Työnohjauksen teoria ja käytäntö
 • Vapaaehtoistoiminnan organisointi ja koordinointi

Kenelle?

Vapaaehtoistoiminnan johtajat ja koordinaattorit eri alojen järjestöissä ja muissa organisaatioissa. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet.

Tavoitteet

Opiskelija:

 • Tuntee vapaaehtoisten rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmiä sekä hyviä käytänteitä.
 • Ymmärtää työnohjauksen merkityksen vapaaehtoistoiminnan johtamisessa ja tuntee työnohjauksen perusperiaatteet.
 • Osaa hahmottaa erot palkkatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten johtamisessa.
 • Kykenee suunnittelemaan ja johtamaan vapaaehtoistoimintaa sekä toimija- että asiakaslähtöisesti.

Lisätiedot

Huom. Opintojakso kuuluu Vapaaehtoistoiminnan johtamisen 15 op opintokokonaisuuteen, mutta opintojakson voi suorittaa myös itsenäisenä jaksona. Osaamiskokonaisuus antaa valmiudet suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla: kulttuuritapahtumissa, urheiluseuroissa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tai kuntasektorilla.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso sisältää kolme (3) lähiopetuspäivää verkossa:

 • 18.01.2024 klo 12.00-16.00
 • 19.01.2024 klo 10.00-15.00
 • 01.03.2024 klo 10.00-15.00

Tämän lisäksi opiskelijat tekevät kehittämistehtävän johonkin vapaaehtoisorganisaatioon. Tehtävä ohjeistetaan ensimmäisessä lähipäivässä. Opiskelu edellyttää lähipäivien välillä itsenäistä työskentelyä.

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on HAMK, Turun AMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.