Våren
Kursnamn Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja perheiden terveyden edistäminen
Kursdatum 25.01.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Hoffren Päivi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2023 - 15.01.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja perheiden terveyden edistäminen

25.01.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Opinnot suoritettuasi

 • osaat perhe-ja voimavaralähtöisen työskentelytavan.
 • osaat varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvät keskeiset käsitteet.
 • osaat kuvata ja perustella varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kehitykselle auttaessasi perheitä vanhemmuuteen.
 • sinulla on tietoa kiintymyssuhteen ja mentalisaation merkityksestä vauvan ja perheiden vuorovaikutuksessa.
 • osaat perustella ja käyttää vanhempien ohjaukseen liittyviä työmenetelmiä ja toimintatapoja varhaisen vuorovaikutuksen edistämisessä.
 • osaat kuvata ja perustella monitoimijaisen yhteistyön tarvetta ohjauksessa.
 • osaat huomioida eri kulttuureista tulevien asiakkaiden/perheiden tarpeet varhaisessa vuorovaikutuksessa ja perheiden terveyden edistämisessä.
 • osaat kuvata ja tunnistaa varhaiseen vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia.
 • ymmärrät varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen ja perheen terveyden edistämisessä.

Sisältö

 • varhaisen vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet
 • perhe-ja voimavaralähtöinen työskentely
 • varhaisen vuorovaikutuksen merkitys kehittyvälle lapselle
 • erilaiset kiintymissuhteet
 • mentalisaation merkitys varhaisessa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa
 • monitoimijainen yhteistyö

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: itsenäinen opiskelu, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, yhteisöllinen keskustelu, vertaisoppiminen. Opintojakson tehtävien hyväksytysti suorittaminen.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.