Non-stop
Kursnamn Vasikan hoito ja hyvinvointi
Kursdatum 01.09.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Titta Järveläinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 01.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Vasikan hoito ja hyvinvointi

01.09.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Opiskelija on perehtynyt vasikan fysiologiaan ja käyttäytymiseen.
  • Opiskelija tuntee vasikoiden hoitoprosessit ja niiden vaikutuksen eläinten hyvinvointiin.
  • Opiskelija osaa havainnoida arvioida ja kehittää yrityksen vasikanhoitoprosessia.

Sisältö:

  • Fysiologia
  • Ruokinta ja hoito
  • Käyttäytyminen
  • Hoito-olosuhteet ja rakennukset
  • Terveydenhoito

Förkunskapskrav

Opiskelija on suorittanut lukion biologian opinnot tai hänellä on toisen asteen ammatillinen tutkinto. Opiskelija tuntee Suomen yleiset karjanhoitokäytännöt.

Bedömningskriterier

Numeroarvio 0-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina itsenäisesti. Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaan ns. nonstop.

Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisalustalla. Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat aloitusohjeet ilmoittautumisen vahvistusviestissä.