Sommaren
Kursnamn Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Huopainen Armi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka opintojaksolla tutustut hankintatoimeen ja yrityksen logistisiin toimintoihin. Oppimistehtävissä pohdit näitä toimintoja myös vastuullisuuden näkökulmista. Opintojaksolla oppimaasi voit soveltaa eri toimialoilla ja erilaisissa työtehtävissä.

Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen pitäen sisällään erilaisia tehtäväkokonaisuuksia ja verkkotenttejä. Opiskelu tapahtuu täysin verkossa ja opiskelet asiat itsenäisesti materiaaleja hyödyntäen.

Opiskelija tuntee yrityksen keskeiset logistiset toiminnot ja hankintatoimen, kuljetuksen sekä varastoinnin roolit ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen vastuulliselle liiketoiminnalle.

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin sekä verkkotentteihin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Oppimistehtävät ja tentit: Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka pitävät sisällään erilaisia materiaaleja. Neljän osion osaamista testataan verkkotentillä. Lisäksi yhteen osioon sisältyy myös pohdiskeleva keskustelutehtävä ja viimeiseen osioon oppimistehtävä.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.