Non-stop
Kursnamn Vastuullinen organisaatio
Kursdatum 15.09.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Lassila Hilkka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 15.07.2023
ÖPPNA YH anmälning

Vastuullinen organisaatio

15.09.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on tunnistaa organisaation yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet ja niiden merkitys menestyvässä organisaatiossa sekä oppia vastuullisen toiminnan ja viestinnän periaatteet ja kehittää yhteiskuntavastuullisen johtamisen taitoja. Opintojaksolla vastuullisuusosaaminen kehittyy erilaisten organisaatioiden kokemusten sekä kehitettyjen käytäntöjen ja toimintamallien tutustumisen kautta. Opinnot auttavat ymmärtämään vastuullisuuden merkityksen organisaation maineelle sekä kilpailukyvylle ja antavat valmiuksia vastuullisen toiminnan kehittämiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vastuullisen organisaation toimintaan ja siihen liittyviin käsitteisin ja toimintamalleihin. Hän ymmärtää vastuullisen toiminnan merkityksen organisaatioiden menestykseen. Opiskelija kykenee arvioimaan vastuullisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työelämässä ja osaa hyödyntää hankkimaansa osaamista kehittääkseen vastuullista toimintaa ja vastuullisuusviestintää erilaisissa organisaatioissa.

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Opintojakso sisältää kaksi tehtävää: 1. mediaseurantatehtävä: arviointi hyväksytty/hylätty 2. kirjallinen oppimistehtävä: arviointi hyväksytty/hylätty/täydennettävä

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on verkkototeutus, joka suoritetaan perehtymällä itsenäisesti aineistoihin ja laatimalla tehtävät palautuskansioihin annettujen ohjeiden mukaisesti. Alustalle on koottu luentodioja ym materiaalia helpottamaan opiskelua. Materiaalin lisäksi voit käyttää muita löytämiäsi lähteitä, tilastotietoja ym. Lue tehtävänannot tarkkaan ja noudata niitä.

Info

Kaikki kurssiin liittyvä oppimateriaali ja kirjallisuus löytyy Moodlesta.