Non-stop
Kursnamn Vastuullinen ruoantuotanto
Kursdatum 29.08.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Hanna Laurell, Titta Järveläinen, Raija Suomela
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 01.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Vastuullinen ruoantuotanto

29.08.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden käsitteen ja osaa pohtia ruoantuotantoa vastuullisuuden eri näkökulmista.
 • Opiskelija tuntee maaperän ja pellon kasvukunnon tekijät sekä ymmärtää ravinnekierron ja monimuotoisuuden merkityksen kasvintuotannolle ja sen ympäristövaikutuksille.
 • Opiskelija tunnistaa peltoviljelyn vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä tilatasolla.
 • Opiskelija ymmärtää eläinten hyvinvoinnin merkityksen osana vastuullista ruoantuotantoa.
 • Opiskelija tuntee tuotantoeläinten luontaisen käyttäytymisen ja osaa havainnoida ja arvioida eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä tuotanto-olosuhteissa.
 • Opiskelija ymmärtää bioturvallisuuden ja ruokaturvan sekä eläinten hyvinvoinnin yhteyden.
 • Opiskelija osaa tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyn keskeiset menetelmät ja vastuullisen mikrobilääkkeiden käytön periaatteet.

Sisältö:

 • Maan fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet
 • Maan kasvukuntoon vaikuttaminen
 • Viljelyn monimuotoisuus- ja ympäristövaikutukset
 • Eläinten hyvinvointi ja luontainen käyttäytyminen
 • Bioturvallisuus ja tarttuvat eläintaudit
 • Mikrobilääkkeiden käyttö kotieläintuotannossa

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty-asteikolla.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäisesti verkossa suoritettava nonstop -opintojakso. Itsenäisen opiskelun tukena käytetään luentotallenteita ja verkkomateriaalia. Opintojaksolla hyödynnetään Uudistavan viljelyn e-opistoa ja osana opintojaksoa voi suorittaa e-opiston sertifikaatin: https://www.uudistavaviljely.fi/

Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaan.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)