Non-stop
Kursnamn Vastuullinen ruoantuotanto
Kursdatum 28.08.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Hanna Laurell, Titta Järveläinen, Raija Suomela
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 01.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Vastuullinen ruoantuotanto

28.08.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden käsitteen ja osaa pohtia ruoantuotantoa vastuullisuuden eri näkökulmista.
 • Opiskelija tuntee maaperän ja pellon kasvukunnon tekijät sekä ymmärtää ravinnekierron ja monimuotoisuuden merkityksen kasvintuotannolle ja sen ympäristövaikutuksille.
 • Opiskelija tunnistaa peltoviljelyn vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä tilatasolla.
 • Opiskelija ymmärtää eläinten hyvinvoinnin merkityksen osana vastuullista ruoantuotantoa.
 • Opiskelija tuntee tuotantoeläinten luontaisen käyttäytymisen ja osaa havainnoida ja arvioida eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä tuotanto-olosuhteissa.
 • Opiskelija ymmärtää bioturvallisuuden ja ruokaturvan sekä eläinten hyvinvoinnin yhteyden.
 • Opiskelija osaa tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyn keskeiset menetelmät ja vastuullisen mikrobilääkkeiden käytön periaatteet.

Sisältö:

 • Maan fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet
 • Maan kasvukuntoon vaikuttaminen
 • Viljelyn monimuotoisuus- ja ympäristövaikutukset
 • Eläinten hyvinvointi ja luontainen käyttäytyminen
 • Bioturvallisuus ja tarttuvat eläintaudit
 • Mikrobilääkkeiden käyttö kotieläintuotannossa

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty-asteikolla.

Vastuullinen kasvintuotanto 3 op

 • Uudistavan viljelyn e-opisto (osittain tai kokonaan)

Vastuullinen kotieläintuotanto 2 op

 • Tuotantoeläinten hyvinvointi 1 op
 • Bioturvallisuus 1 op

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäisesti verkossa suoritettava nonstop -opintojakso. Itsenäisen opiskelun tukena käytetään luentotallenteita ja verkkomateriaalia. Opintojaksolla hyödynnetään Uudistavan viljelyn e-opistoa ja osana opintojaksoa voi suorittaa e-opiston sertifikaatin: https://www.uudistavaviljely.fi/

Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaan.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)