Våren
Kursnamn Vastuullinen yksilö
Kursdatum 06.02.2023 - 12.05.2023
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Marko Korkeakoski
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Vastuullinen yksilö

06.02.2023 - 12.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– tuntee aikamme suuret vastuullisuushaasteet.

– ymmärtää kriittisen ajattelun tärkeyden ja osaa käyttää sitä vastuullisuuskysymyksissä.

– tuntee eettiset teoriat ja tunnistaa oman eettisen ajattelunsa lähtökohdat.

– ymmärtää omien tekojensa ja kuluttamisensa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen jalanjäljen.

– ymmärtää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin osa-alueet ja niiden välisen yhteyden toisiinsa.

– pystyy arvioimaan kriittisesti omaa toimintaansa vastuullisuuden saralla ja osaa kehittää itseään ja omia taitojaan vastuullisempaan suuntaan.

– pystyy luomaan uusia vastuullisia toimintamalleja yhdessä muiden kanssa

 

Sisältö:

– Katsaus aikamme suuriin haasteisiin yksilön näkökulmasta: ilmastonmuutos, luontokato, epätasa-arvo, demokratian kriisi, turvallisuus ja merkityksellisyys.

– Kriittinen ajattelu ja tieto osana vastuullisuutta.

– Eettiset teoriat ja niiden rooli vastuullisuusajattelussa.

– Oman vastuullisuusjalan- ja kädenjäljen selvittäminen..

– Ekologinen vastuu yksilön näkökulmasta.

– Sosiaalinen vastuu yksilön näkökulmasta.

– Taloudellisen hyvinvoinnin vastuu yksilön näkökulmasta.

– Yksilön vastuullisuustaitojen -kykyjen ja ominaisuuksien kehittäminen

 

Bedömningskriterier

0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus, tarjoitaan avoimen tarjontana ja campusonline opintoina.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi