Våren
Kursnamn Venäjä 1/Russian 1
Kursdatum 08.01.2024 - 25.02.2024
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Natalia Bagrova
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Venäjä 1/Russian 1

08.01.2024 - 25.02.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija

 • hallitsee kyrilliset kirjaimet ja äänneasut
 • osaa kirjoittaa ja lukea venäjänkielistä tekstiä
 • osaa esitellä itsensä ja perheensä suullisesti ja kirjallisesti
 • osaa toimia yksinkertaisella kielellä yleisimmissä arkipäivän kielenkäyttötilanteissa

Sisältö:

 • Kyrilliset aakkoset ja ääntämissäännöt.
 • Tilanteet: esittäytyminen, ammatit, kahvilassa, tervehdykset ja hyvästelyt, tien kysyminen, ruoan tilaaminen, viikonpäivät ja ajan ilmaisu.
 • Kielioppi: myönteiset lauseet, sekä kielto- ja kysymyslauseet preesensissä; substantiivien suku; possessiivipronominit; verbien taivutus preesensissä; sijamuodot (nominatiivi ja prepositionaali); lukusanat.

****

Learning outcomes: Students are able to

 • read, write and understand Cyrillics
 • read and write short phrases in Russian
 • introduce themselves and their family orally and in writing
 • use simple expressions in everyday communication

Content:

 • Russian letters and pronunciation.
 • Situations: presentation, profession, ordering food in a cafe, greetings and farewells, orientation in the city, the days of the week, time expression.
 • Grammar: affirmative, negative and question phrases in present, nouns gender, possessive pronouns, Present tenses of verbs, grammar cases (nominative and prepositional), numerals.

Förkunskapskrav

Kurssilla ei vaadita edeltävää osaamista. Lähtötaso 0, tavoitetaso A1.1. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

****

No previous studies are necessary. Starting level 0, target level A1.1. Students speaking Russian as the mother tongue are not generally accepted to the course.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson suorittaminen: osallistuminen verkko-oppitunneille, suulliset harjoitukset, ja palautettavat tehtävät suoritettuna. Kurssin loppukoe Moodlessa. Osallistuminen etätoteutuksiin on välttämätön. Etäopitunnit pidetään kerran viikossa Zoomissa.

Katso opetustapahtumat toteutussuunnitelmasta.

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä.

***

The course can be completed by: participation in online classes, speaking tasks and accepted obligatory tasks. The final exam in Moodle. Online attendance is obligatory.

Look at timetable via implementation plan.

Language of instructions: Finnish, English and Russian.

Mer information

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä/Teaching languages: Finnish, English and Russian.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymisviestit lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan.

Muut eli Avoin AMK: Ilmoittaudu Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 45 €.

***********

Students of the other UAS (Degree students and Open Studies’ path students)  enrol via Ilmoittaudu/Enroll -link. Please, write your student email to the enrollment form. Starting instruction will be sent after the enrollment period.

Others: enroll for the course via Avoin AMK ilmoittautuminen/OPEN UAS Enrollment -link.  Registration for others starts on 29.11.2023 at 8.00. A quota of places is reserved for Open University of Applied Sciences students. A price is 45 euros.