Hösten
Kursnamn Venäjä 2/Russian 2
Kursdatum 30.10.2023 - 17.12.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Sanna Kyyhkynen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 16.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Venäjä 2/Russian 2

30.10.2023 - 17.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää arkielämän asiointitilanteissa tarvittavia perusrakenteita ja sanastoa
  • viestiä selkeästi
  • venäläiseen kulttuuriin liittyviä kohteliaisuusmuotoja
  • selviytyä tavallisissa vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi asioida ravintolassa ja puhua puhelimessa.

Sisältö:

  • Tilanteet: asiointi hotellissa, kahvilassa, ravintolassa, ostokset, asiointi rajanylitystilanteissa junassa, taksin tilaaminen, puhelinkeskustelut, itsestä, perheestä ja vapaa-ajasta kertominen.
  • Kielioppi: adjektiivit yksikössä ja monikossa nominatiivissa, substantiivien monikko, akkusatiivi, verbien taivutus preesensissä, adverbit, verbien imperatiivi, lukusanat 1000 asti.

 

Förkunskapskrav

Edeltävät opinnot Venäjä 1 (3 op) tai vastaavat taidot. Lähtötaso A1.1, tavoitetaso A1.2. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opetus: osallistuminen opetukseen (14 opetuskertaa), etä- ja kotitehtävät, suulliset harjoitukset, palautettavat tehtävät suoritettuna. 70% aktiivista läsnäoloa oppitunneilla.

Katso opetustapahtumat toteutussuunnitelmasta.

Mer information

Opetuskielet: suomi ja englanti tarvittaessa.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuminen Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

 Muut: Ilmoittaudu Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 45 €.

******

Students of the other UAS enrol via Ilmoittautuminen/Enrol -link.

Others: enroll for the course via Avoin AMK ilmoittautuminen/OPEN UAS Enrollment -link. A price is 45 euros.