Våren
Kursnamn Venäjä 4
Kursdatum 13.03.2022 - 30.04.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Natalia Bagrova
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Venäjä 4

13.03.2022 - 30.04.2023

Beskrivning

Tavoitteet: opiskelija osaa

  • kirjoittaa lyhyitä arkisiin ja työelämän tilanteisiin liityviä viestejä
  • puhua jokapäiväisistä ja konkreettisista asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa
  • soveltaa venäläisen kulttuurin viestintätapoja omassa viestinnässään.

Sisältö:

  • Kielioppi: datiivi, modaaliverbit, verbien aspekti, substantiivien ja adjektiivien monikkomuodot eri sijoissa.
  • Tilanteet: vierailu venäläisen työkaverin mökille, lahjat ja maljapuheet, asiointi terveysasemalla ja työarkki.

Förkunskapskrav

Edeltävät opinnot Venäjä 3 (3 op) tai vastaavat taidot. Lähtötaso A1.3, tavoitetaso A2.1. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä. Verkko-opetus: osallistuminen Zoom-oppitunneille, etä- ja kotitehtävät, suulliset harjoitukset, palautettavat tehtävät suoritettuna.

Opintojakson suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1) jatkuva arviointi (edellyttää 70% aktiivista läsnäoloa oppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä). katso opetustapahtumat toteutususunnitelmsta; 2) tentti Moodlessa ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin varmistat pääsyn kurssille ja saat aloitusohjeet perille.