Sommaren
Kursnamn Venäjän alkeet 1
Kursdatum 15.05.2023 - 16.06.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Julia Närhi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Venäjän alkeet 1

15.05.2023 - 16.06.2023

Beskrivning

Tutustut venäjän kielen alkeisiin ja venäjänkieliseen kulttuuriin.

Osaat toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Pystyt käyttämään korrektia venäjän kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa. Hallitset venäjän kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Ymmärrät Suomen ja Venäjän välisiä kulttuurieroja. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa.

  • Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallisen ja suullisen venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus
  • Kyrilliset aakkoset ja ääntäminen
  • Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. itsestä ja perheestä kertominen, tervehtiminen ja esittäytyminen, kohteliaisuusfraaseja, yksinkertaiset ostostilanteet
  • Kielioppia, mm. persoona- ja omistuspronominit, lukusanat, substantiivien suku, verbin preesenstaivutus, myönteinen ja kielteinen preesenslause, kysymysten muodostus, päälauseen sanajärjestys

Förkunskapskrav

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua venäjän kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus: 15.5.-15.6.2023, ma-to klo 9.00-11.00, Zoomissa.