Våren
Kursnamn Venäjän alkeet 2
Kursdatum 09.01.2024 - 14.05.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB, Kultur HUB
Lärare Julia Närhi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Venäjän alkeet 2

09.01.2024 - 14.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Jatkat tutustumista venäjän kielen alkeisiin ja kulttuuriin. Osaat soveltaa oppimaasi kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä sekä toimia venäläisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa asiointitilanteissa. Kirjallinen ja suullinen viestintä on virheistä huolimatta ymmärrettävää. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö:

  • Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallisen ja suullisen venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus
  • Ääntäminen
  • Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. omasta elämästä ja opiskelusta kertominen, kiinnostuksen kohteista ja vapaa-ajasta keskusteleminen, kaupungilla liikkuminen, ostoksien tekeminen, asioiminen puhelimitse
  • Kielioppia, mm. verbin preesenstaivutus, omistusrakenteet, adjektiivien yksikkö, substantiivien monikko, prepositionaali, akkusatiivi, lukusanat, liikeverbit

Förkunskapskrav

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.1 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf).

Bedömningskriterier

Numeroarviointi (1-5)

(1) Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Tunnet yksinkertaisen puhetilanteen normit ja selviät niiden avulla, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa vaikeuttavat viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä on usein virheitä.

(2) Ymmärrät selkeää ja hidasta puhetta, joka käsittelee tuttuja asioita. Sovellat oppimaasi rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka puheessa on usein taukoja. Ymmärrät pääasiat lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä. Pystyt kirjoittamaan lyhyen tekstin tutusta aiheesta. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä on puutteita.

(3) Normaalitempoisen puheen ymmärtämisessä on vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä. Hallitset rutiininomaisen puhetilanteen. Ymmärrät tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Hallitset lyhyiden, yksinkertaisten tekstien kirjoittamisen. Kielen rakenteissa, sanastossa ja ääntämisessä voi olla puutteita, mutta ne eivät häiritse vuorovaikutusta.

(4) Ymmärrät normaalitempoista kasvotusten tapahtuvaa puhetta yksinkertaisten aihepiirien osalta, mutta natiivin puhenopeus tuottaa vaikeuksia. Hallitset lyhyet puheenvuorot melko sujuvasti. Ymmärrät tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä hyvin. Luot lyhyitä tekstejä soveltaen opittuja rakenteita ja sanastoa.

(5) Ymmärrät normaalitempoista puhetta tutuista aihepiireistä. Arvioit puhetilanteita oikein ja pystyt toimimaan niissä lähes sujuvasti. Ymmärrät tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä vaivattomasti. Kirjoitat tutuista aiheista selkeästi ja lähes virheettömästi. Hallitset asiaankuuluvan sanaston ja kielen rakenteet sekä sovellat niitä monipuolisesti suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Arbetsformer och schemaläggning

Viikottainen Zoom-opetus (9.1.-14.5.2024) tiistaisin klo 16:00-18:30

Info

Luennot, oppimistehtävät, välitestit tai tentit. Kurssi pidetään etänä Zoomissa.

Alestalo, M. 2009. Kafe Piter 1. Helsinki: Finn Lectura. Kurssilla voi käyttää kaikkia vanhoja oppikirjoja esim. v. 2009-2013. Uudistettua oppikirjaa ei vielä voi ottaa käyttöön. Moodle-kurssimme materialeja ja harjoituksia.