Våren
Kursnamn Venäjän asiatekstien lukukurssi
Kursdatum 16.01.2023 - 05.03.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Natalia Bagrova
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Venäjän asiatekstien lukukurssi

16.01.2023 - 05.03.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • lukea talouselämää, tekniikaa ja/tai hyvinvointialaa käsitteleviä tekstejä
  • käyttää keskeistä venäjänkielisen talouselämän, tekniikan ja/tai hyvinvointialan terminologiaa
  • tavoitetaitotaso B1.1.

Outcomes: Students can

  • understand texts on business, technology and/or health care
  • use the basic Russian business, technological and/or health care terminology
  • proficiency level: B1.1

Sisältö:

  • Suomen ja Venäjän sote-alan, talouselämän ja tekniikan ajankohtaiset aiheet.
  • Lukusanan taivutus, passiivi, partisiipit. Lauseenvastikkeet.

Content:

  • Current issues in Finnish and Russian social work, healthcare, business and technology.
  • Inflection of numerals, passive voice, participles. Non-finite clauses.

Förkunskapskrav

Edeltävät opinnot Venäjä 4 tai vastaavat taidot. Kurssille ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita. Lähtötaso A2.2

Venäjä/Russian 4 or equivalent skills. Students speaking Russian as the mother tongue are not generally accepted to the course. CERF entry level A2.2

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä. Verkko-opetus: opiskelijat suorittavat kurssin täysin itsenäisesti. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskeistä venäjänkielisen sote-alan, talouselämän ja tekniikan terminologiaa ja ymmärtää niitä käsitteleviä tekstejä.

Language of instructions: Finnish, English and Russian. Online course: students work totally independently. By the end of the course, students will know the basic Russian terminology and understand texts on social and health care, business and technology.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija: Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautuminen sulkeutuu, kun paikat ovat täynnä.

Use your student email on the enrollment form. Acceptance message will be send when enrollment period is expired. Enrollment ends when study places are full.