Non-stop
Kursnamn Verikaasuanalyysi ja sen tulkinta hätätilapotilaalla
Kursdatum 16.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Huurre Tuomo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Verikaasuanalyysi ja sen tulkinta hätätilapotilaalla

16.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Verikaasuanalyysin tulkinta on sairaanhoitajan perusosaamista. Tämä taito on korvaamaton potilashoidossa, ja siksi verikaasuanalyysin tulkinta -kurssi tarjoaa sinulle käytännönläheisen koulutuksen tässä keskeisessä aiheessa. Opit ymmärtämään verikaasuanalyysin perusteet ja sen merkityksen potilaan hoidossa. Kurssilla harjoittelet tulkitsemaan verikaasuanalyysin tuloksia erilaisissa sairaustiloissa ja tunnistamaan mahdolliset poikkeavuudet. Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Vahvista osaamistasi ja valmistaudu kohtaamaan vaativat hoitotilanteet itsenäisesti ja luottavaisesti.

Keskeiset sisällöt:

  • Verikaasunäytteen oikeaoppinen käsittely
  • Verikaasunäytteen analysointi
  • Happo-emästasapaino ja sen fysiologia
  • Verikaasuanalyysin perustulkinta
  • Verikaasuanalyysin tulkinta erilaisissa sairaustiloissa

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opiskelu sisältää materiaaleihin perehtymistä, välitenttejä ja lopputentin. Hyväksytty arviointi edellyttää, että olet läpäissyt kaikki opintojakson tentit hyväksytysti.

Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin neljästi lukuvuoden sisällä. Opintosuorituksien tarkastusajankohdat ovat kahden viikon sisään seuraavista ajankohdista: 1.12., 2.3., 1.6. ja 3.8.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelija suorittaa non-stop verkko-opintojakson itsenäisesti Moodle-verkko-oppimisympäristössä omien aikataulujensa puitteissa. Opiskelija perehtyy tarjottuihin oppimateriaaleihin, suorittaa hyväksytysti kurssin välitentit sekä lopputentin. Opintojakso ei sisällä lähiopetusta.

Opintojakson työmäärä on noin 27 tuntia itsenäistä opiskelua.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 15 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.