Våren
Kursnamn Verkko- ja some-analytiikka
Kursdatum 09.01.2023 - 01.05.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Verkko- ja some-analytiikka

09.01.2023 - 01.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet:  Ymmärrät mitä asioita erilaisissa verkkopalveluissa voidaan mitata ja mitä ne mahdollisesti kertovat. Osaat käyttää erilaisten palveluiden omia analysointivälineitä liikenteen analysointiin. Osaat tuoda järjestelmistä dataa muualle analysoitavaksi. Osaat yhdistellä eri lähteistä saatavaa dataa ja tehdä yhdistettyyn dataan perustuvia analyysejä. Sisältö:  Mitä tietoja erilaisten Web-palveluiden ja sosiaalisen median käyttäjistä saadaan? Miten tietoja voidaan kerätä? Millä eri tavoin dataa voidaan analysoida? Mitä merkityksiä datavirran taakse kätkeytyy?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

1-5

Opiskelija osaa a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaaleja, jotka ilmoitetaan opintojaksoalustalla kurssin edetessä.

Kurssissa ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Info

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen.