Hösten
Kursnamn Verkkovuorovaikutus I
Kursdatum 29.08.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Miia Haapalainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 21.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Verkkovuorovaikutus I

29.08.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen erilaisten asiakkaiden kanssa etätyössä
 • Saat varmuutta verkkovuorovaikutukseen ja verkossa tapahtuvaan asiakkaan/potilaan kohtaamiseen ja ohjaamiseen
 • Osaat käyttää erilaisia etätyöskentelyssä käytettäviä välineitä ja sovelluksia sekä tunnistat erilaiset vuorovaikutuskanavat asiakkaan etähoidossa
 • Osaat arvioida verkko-ohjauksen ja etävuorovaikutuksen soveltuvuutta potilaan /asiakkaan palveluprosessiin
 • Tunnistat kansalaisen/potilaan osaamisvaatimuksia ja valmiuksia etäyhteyksien käyttöön
 • Tunnistat ammattilaisen osaamisvaatimuksia verkossa tapahtuvaan kohtaamiseen liittyen
 • Osaat noudattaa tietosuojan ja tietoturvan vaatimuksia erilaisissa verkkovuorovaikutustilanteissa

Sisältö

 • Etävuovaikutustilanteessa huomioitavat asiat
 • Etävuorovaikutuksen ominaisuudet
 • Erot verrattuna lähikontaktiin
 • Viestintätaidot verkossa
 • Vastaanotto-/arviointitaidot
 • Etävastaanoton ja -ohjauksen suunnittelu
 • Onnistuneen verkkovuorovaikutustilanteen edellytykset
 • Huomioitavat asiat tietosuoja/tietoturvanäkökulmasta

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.