Non-stop
Kursnamn Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä
Kursdatum 01.09.2021 - 31.08.2022
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Markus Aalto
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 15.06.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä

01.09.2021 - 31.08.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

1. Opiskelija ymmärtää osaamisen osoittamisen merkityksen oman opiskelu- ja urakehityksensä kannalta. 2. Opiskelija perehtyy tarinankerronnan perusteisiin ja esimerkkeihin oman tutkimisen, kokeilemisen ja harjoitustöiden kautta. 3. Opiskelija osaa käyttää digitarinoiden ja videoiden tekemiseen ja jakamiseen tarvittavia sovelluksia ja julkaisukanavia. 4. Opiskelija toteuttaa oman, hänen osaamistaan osoittavan, julkaisun digitarinan ja/tai videon keinoin ja julkaisee sen joko julkisena tai vain kohdistetuille henkilöille jaettuna.

Sisältö:

1. Miten julkaisen oman osaamiseni hallitusti? 2. Osaamisen osoittaminen – mitä se tarkoittaa käytännössä ja tämän kurssin kannalta? 3. Tarinankerronta – miten se liittyy osaamisen osoittamiseen? 4. Kuvankäsittely nykyaikaisilla selain- ja mobiilisovelluksilla. 5. Videoeditoinnin perusteita. 6. Digitarinat elämään. 7. Harjoitustyö: Oman osaamisen osoittaminen.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opintojakso itse opiskellen.

1.9.2021 – 31.8.2022. Opintojakso pyörii non-stoppina, eli siihen voi liittyä milloin vain. Opinnot pitää olla kuitenkin suoritettu valmiiksi 31.8.2022 mennessä.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat ohjeet moodle-alustalle kirjautumiseen sähköpostitse noin viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Info

Internetiin kytketty tietokone tai iPad/Android pad on välttämätön.

Asiasanat: uraohjaus, urasuunnittelu

Anmälningsinformation

Opintojakson hinta avoimen ammattikorkeakoulun kautta: 75€