Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Vieritestauksen perusteet sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
Kursdatum 22.05.2023 - 23.06.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Suska Veltheim
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 04.05.2023
Kursförverkligande

Vieritestauksen perusteet sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

22.05.2023 - 23.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija • Ymmärtää vieritestauksen merkityksen ja vaatimukset erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä. • Tiedostaa laadukkaan näytteenoton perusteet, näytteenottovälineet ja tekniikat. • Ymmärtää laitteiden käyttötarkoituksia tiedostaa analysointiin liittyviä erilaisia virhelähteitä. • Ymmärtää omaseuranta ja itsetestauksen käsitteiden erot ja näiden merkityksen potilaan/asiakkaan hoidossa

Sisältö:

• Vieritestaus hoitotyön näkökulmasta erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä • Vieritestauksen lainsäädäntö, standardit ja vieritestisuositus • Vieritestauksen laatutekijät • Preanalytiikan ja näytteenoton merkitys vieritestauksessa • Vieritestauksen laitteet ja mittausmenetelmien perusteet • Vieritestilaitteiden ylläpito ja tietojärjestelmien rooli vieritestauksessa

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritetut tehtävät sekä tentit.

Info

Soveltuu seuraaville sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille: ensihoitajat, kätilöt, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, geronomit.