Våren
Kursnamn Visualisointi ja tarinankerronta vaikuttamisen keinona (YAMK)
Kursdatum 15.02.2024 - 18.05.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Kaisa Airo
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Visualisointi ja tarinankerronta vaikuttamisen keinona (YAMK)

15.02.2024 - 18.05.2024

Beskrivning

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija: • hallitsee tiedon visualisoinnin perusteet ja soveltaa tieteellistä visualisointia • tunnistaa tarinan rakenteet ja soveltaa tarinankerrontaa palvelumuotoilussa • yhdistää tarinankerrontaa visualisointiin ja tuottaa vaikuttavaa visuaalista materiaalia • osaa hakea verkosta erilaisia visualisoinnin työkaluja sekä hyödyntää niitä palvelumuotoilussa

 

Opintojaksolla pohditaan tarinankeronnan ja vaikuttamisen keinoja. Jakso ei vaadi aikaisempaa visualisoinnin osaamista eikä sillä keskitytä varsinaisiin visualisoinnin työkaluihin.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Jaksoon kuuluu 3 verkkotapaamispäivää, sekä itsenäistä työskentelyä visualisointiharjoitusten ja oman lopputyön parissa. Jaksolla työskennellään itsenäisesti, mutta lähipäivät saattavat sisältää ryhmätyöskentelyä.

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti seuraamalla luentonauhoitteita, mutta erillistä ohjausta itsenäiseen toteutukseen ei ole tarjolla.

Opintojakson tehtäviin kuuluu: 1: Propagandajuliste 2: Tutkimuksen tarinallistamisharjoitus 3: Oman lopputyön tiivistäminen julisteeksi 4: Opiskelijan valitseman tutkimuksen tarinan visualisointi laajemmaksi raportiksi

Förkunskapskrav

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille.

Opintojakson pääsyvaatimuksena on esitehtävän palauttaminen ennen ensimmäistä luentokertaa.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5.

Arviointiperusteet

 • Luoda johdonmukainen visuaalinen kokonaisuus.
 • Perustella valintojaan henkilökohtaisesti ja ulkopuolisia lähteitä käyttäen.
 • Ongelmanratkaisu: löytää, soveltaa ja käyttää visualisoinnin ja tarinankerronnan työkaluja.
 • Kehittäminen: Luoda innovatiivisia visuaalisia ja tarinnallisia ratkaisuja tiedon välittämiseen.
 • Viestintä: Viestiä vakuuttavasti suullisesti, kirjallisesti sekä visuaalisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan yksilötyönä ja tapaamiset nauhoitetaan. Luennoilla on kuitenkin lyhyitä tiimitehtäviä. Opintojakson pääsyvaatimuksena on esitehtävän palauttaminen ennen ensimmäistä luentokertaa.

Zoom-tapaamiset

 • 01.03.2024 klo 08.30 – 16.00
 • 28.03.2024 klo 08.30 – 16.00
 • 26.04.2024 klo 08.30 – 16.00

 

 • Esitehtävä
 • Virtuaalialoitus.Propagandajulisteiden läpikäynti. Mitä on tarinankerronta?
 • Tarinankerronta ja visualisoinnin symboliikka. Värit ja kompositio
 • Argumentoinnin taito. Loppuseminaarit ja päätös.
 • Lopputöiden palautus

Info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

www.pointtiperille.com Anne-Mari Kiviniemen blogi visualisoinnista Brand, W. 2018. Visual Doing – applying visual thinking in your day to day business.BIS Cambell, E. A few minutes of design – 52 Activities to Spark your creativity.