Hösten
Kursnamn Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
Kursdatum 18.09.2023 - 08.12.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Mirka Nisula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 10.09.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä

18.09.2023 - 08.12.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää voimavaralähtöisen työotteen merkityksen huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • Ymmärtää mikä merkitys voimavaralähtöisyydellä on perheen hyvinvoinnin näkökulmasta
  • Lisää osaamistaan huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja soveltaa tietämystään omaan substanssiosaamiseensa

Sisältö

  • Sosiaalipedagoginen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • Positiivinen pedagogiikka menetelmänä
  • Osallisuuden lisääminen ja osallistamisen menetelmät

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Opintojaksolla opiskelija perehtyy teoreettisiin näkökulmiin (opintojakson sisällöt) sekä soveltaa raportin/tehtävien muodossa oppimistaan omaan substanssiosaamiseensa.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.