Sommaren
Kursnamn Vuorovaikutus ja viestintä esihenkilön työssä
Kursdatum 15.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Satu Saarinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Vuorovaikutus ja viestintä esihenkilön työssä

15.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Oivaltaa hyvän viestinnän ja toimivan vuorovaikutuksen merkitys onnistuneessa esimies- ja johtamistyössä
  • Saada tietoa esimiehen vuorovaikutukseen ja viestintään vaikuttavista tekijöistä sekä työntekijän että työyhteisön näkökulmista
  • Saada tietoa siitä, miten esimies saa oman tiimistä onnistumaan ja innostumaan työstään.

Sisältö

  • Kohtaamisia työpaikalla: Millainen on hyvin viestivä esimies? Miten esimiehen kannattaisi toimia ja käyttäytyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
  • Arvostus ja luottamus työyhteisössä: arvostava johtaminen, yhteistyön edistäminen, oikeudenmukaisuus.
  • Hyvä palautekulttuuri työyhteisön menestystekijänä.
  • Esimies ratkaisee työyhteisön haasteellisia tilanteita.

Förkunskapskrav

Opintojakso soveltuu esim. opiskelijoille, jotka tähtäävät tulevaisuudessa esimies- ja johtamistehtäviin tai esim. esimiestyötä tekeville oman osaamisen kehittämisen tueksi.

Bedömningskriterier

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan neljä essee-tyyppistä tekstiä, joissa on käytetty lähdekirjallisuutta hyödyksi. Lähteisiin tulee viitata teksteissä.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojaksoon sisältyy verkko-oppitunteja, digitaalisia oppimismateriaaleja, itsenäistä opiskelua sekä neljän essee-tyyppisen tekstin tekeminen. Opintojakson Moodle-ympäristö avautuu 15.5. tutustumista varten.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.