Våren
Kursnamn Vuorovaikutus työyhteisössä
Kursdatum 30.01.2023 - 31.03.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Satu Saarinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 15.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Vuorovaikutus työyhteisössä

30.01.2023 - 31.03.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön toiminnan ja hyvinvoinnin kehittämisessä
 • Osaat käyttää omia vuorovaikutustaitojasi työyhteisön jäsenenä ja edustajana ammattimaisesti ja ymmärrettävästi sekä osaat ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja toimialasi vaatimukset
 • Osaat soveltaa tietämystäsi erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa
 • Tunnistat tunteiden vaikutuksen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Sisältö

 • Arvostava vuorovaikutus työyhteisössä
 • Ammatillinen käyttäytyminen
 • Haasteelliset tilanteet työyhteisössä
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Bedömningskriterier

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan neljä essee-tyyppistä tekstiä, joissa on käytetty lähdekirjallisuutta hyödyksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson Moodle-ympäristö avautuu 30.1. tutustumista varten. Opintojaksoon sisältyy neljä verkko-oppituntia, muuten opiskellaan itsenäisesti verkkoympäristössä tavoitteiden mukaisesti. Oppimistehtävät: essee-tyyppisten tekstien kirjoittaminen neljästä aihealueesta.

Verkko-oppitunnit Moodlen Collaborate-tilassa

6.2. klo 13-14

8.2. klo 13-14

13.2. klo 13-14

15.2. klo 13-14

Kaikki oppitunnit tallennetaan ja linkitetään Moodleen. Verkko-oppitunneilla ei ole läsnäolopakkoa.

Mer information

Suositeltava kirjallisuus oppimistehtävien tueksi

 • Järvinen Pekka 2017. Menestyvän työyhteisön pelisäännöt
 • Järvinen Pekka 2018. Ammatillinen käyttäytyminen
 • Ahonen, Risto & Lohtaja-Ahonen, Sirke 2011. Palaute kuuluu kaikille
 • Kupias, P. Peltola, R. & Saloranta, P. 2011. Onnistu palautteessa

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.