Non-stop
Kursnamn Web-ohjelmointi I
Kursdatum 20.09.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Koistinen Jussi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Web-ohjelmointi I

20.09.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojaksolla opiskellaan web-ohjelmoinnin perusteita. Koulutuksen aikana ohjelmoidaan paljon käyttäen HTML/CSS/Javascript-tekniikoita. Opintojakson aikana toteutetaan pieniä web-sovelluksia nykyaikaisilla työvälineillä hyödyntäen REST-rajapintoja.

Keskeinen sisältö

HTML5, CSS, JavaScript, Server-api:n hyödyntäminen (esim. REST-arkkitehtuurin mukaisesti).

Förkunskapskrav

Jonkin ohjelmointikielen hallinta

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti viikkotehtäviin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Pakolliset viikkotehtävät.

Monimuotoinen Moodle-toteutus. Toteutussuunnitelma käydään läpi ensimmäisten tuntien aikana.