Våren
Kursnamn WordPress-julkaisujärjestelmä
Kursdatum 23.02.2024 - 15.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Lärare Juha-Pekka Leppänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 14.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

WordPress-julkaisujärjestelmä

23.02.2024 - 15.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opintojaksolla käytetään kotisivupalveluntarjoajan palvelimelle asennettavaa WordPress-julkaisujärjestelmää. WordPressin käyttämistä harjoitellaan niin blogimaisessa käytössä kuin oman tai yrityksen kotisivukäytössä.

Sisältöjä ovat: tietoturva, SSL, blogiartikkelit, ulkoasun suunnittelu, teemat, ulkoasun muokkaaminen ja käytettävyys, navigoinnin suunnittelu ja lisäosien tuomat mahdollisuudet eri toimintoihin.

Opiskelijan tulee ottaa opiskelun ajaksi käyttöön kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kotisivutila, jonka hinta-arvio opiskelun ajaksi on noin 20-30 euroa . Ohjeet tästä annetaan opintojakson alussa. Suotavaa, että kaikki käyttävät samaa palveluntarjoajaa, jolloin kaikilla on sama lähtötilanne ja mahdollisten teknisten ongelmien ratkaiseminen helpompaa. Myöskin opetusvideoissa käytetään samaa palveluntarjoajaa, jota opiskelijat tulevat käyttämään.

Bedömningskriterier

Arviointi hyväksytty/hylätty

Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opettaja myös ohjaa ohjelman käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa Moodlen kautta. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Info

Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot sekä perustaidot jonkin kuvankäsittelyohjelman (Photohop tai Gimp) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.